Boombox Caerdydd Film Premiere

100 People | 100 Songs | 100 Dances | 100 Urban greenspaces

In collaboration with American artist Ely Kim, Boombox Caerdydd is a celebration of dancing, wild Cardiff and its communities.

100 people dancing to their favourite music in their favourite city greenspace; this unique production is brought to you by RSPB Cymru and Migrations, following the success of TAPE and In the Eyes of the Animal.

Enjoy this Premiere alongside a screening of sister film Pobl Boombox Caerdydd, in the city’s most original pop-up events venue, DEPOT.

Street food stalls and bar open from 7pm.

Screening starts at 7.45pm.

 

Register for your free ticket here: https://bit.ly/2Lquc43


Dangosiad Cyntaf Boombox Caerdydd

100 Person | 100 Cân | 100 Dawns | 100 Man Gwyrdd Trefol

Ar y cyd â’r artist Americanaidd Ely Kim, mae Boombox Caerdydd yn ddathliad o ddawnsio, Caerdydd wyllt a’i chymunedau.

100 o bobl yn dawnsio i’w hoff gerddoriaeth yn eu hoff fan gwyrdd yn y ddinas; cyflwynir y cynhyrchiad unigryw hwn gan RSPB Cymru a Migrations, yn dilyn llwyddiant TAPE ac In the Eyes of the Animal.

Mwynhewch y dangosiad cyntaf hwn ynghyd â sgriniad o’r chwaer-ffilm, Pobl Boombox Caerdydd, yn lleoliad digwyddiadau dros dro mwyaf gwreiddiol y ddinas, DEPOT.

Stondinau bwyd stryd a bar ar agor o 7pm.

Sgriniad yn dechrau am 7.45pm.

 

Ymrestrwch ar gyfer eich tocyn fan hyn am ddim: https://bit.ly/2Lquc43